20 största ägarna

De 20 största aktieägarna 2017-03-31