Cherry emitterar säkerställda obligationer om 134,5 miljoner euro

Cherry emitterar säkerställda obligationer om 134,5 miljoner euro
24 april, 2017 Cherry

Cherry AB (publ) emitterar ytterligare säkerställda obligationer om nominellt 134,5 miljoner euro i enighet med pressmeddelandet den 12 December 2016. Likviden är avsedd att finansiera förvärvet av resterande 51 procent av aktierna i ComeOn Malta Ltd. Obligationerna emitteras under det existerande obligationslånet (ISIN SE0008321616) med förfall den 11 juli 2020.

Åtagandet är upp till 135 miljoner euro, som kommer emitteras till en kurs om 104,5% av nominellt belopp, motsvarande en årlig kupong om 7,58 procent.

ABG Sundal Collier har agerat finansiell rådgivare och Roschier Advokatbyrå har agerat legal rådgivare i transaktionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Holmgren, VD, +46 708-607 534, anders.holmgren@cherry.se

Carolina Haglund Strömlid, Head of Investor Relations & Communications, +46 708-807 173, carolina.stromlid@cherry.se 


Denna information är sådan som Cherry AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, den 24 april 2017.

 

Cherry i korthet 

Cherry är ett innovativt och snabbväxande spelföretag grundat 1963 vars övergripande strategi är att skapa aktievärde genom att äga och utveckla snabbväxande och lönsamma bolag inom spel och casino. Idag bedriver Cherry sin verksamhet genom fem diversifierade affärsområden, Nätspel via Cherry ComeOn! Prestationsbaserad Marknadsföring via Game Lounge, Spelteknologi via XCaliber, Spelutveckling via Yggdrasil Gaming och Restaurangcasino via Cherry Spelglädje. Bolagets målsättning är att växa organiskt och genom strategiska förvärv av snabbväxande företag. Cherry sysselsätter cirka 1 100 personer och har drygt 5 600 aktieägare. Bolagets B-aktie är listad på AktieTorget.    

Ladda ner pressmeddelandet