Cherry publicerar årsredovisning för 2016

Cherry publicerar årsredovisning för 2016
24 april, 2017 Cherry

 

Cherrys årsredovisning för 2016 finns från och med idag tillgänglig på koncernens webbplats http://cherry.se/finansiella-rapporter/.

En engelsk PDF-version kommer finnas tillgänglig på webbplatsen under vecka 18. Tryckt version av årsredovisningen distribueras till de aktieägare som anmält intresse.

Styrelsen i Cherry AB har i samband med avgivande av årsredovisningen för 2016 antagit utvidgade finansiella mål för koncernen.

Följande finansiella mål ska vara vägledande för koncernens aktiviteter sett över en konjunkturcykel:

Omsättningstillväxt

  • Cherrys mål är att över en konjunkturcykel växa snabbare än den europeiska marknaden för spel, främst drivet av dess affärsområden Online spel och Spelutveckling. Utöver detta avser Cherry att även växa genom förvärv. För affärsområdet Restaurang Casino är målet att representera 70 procent av restaurangcasinomarknaden i Sverige.

Marginal

  • Cherrys mål är att öka den justerade EBITDA-marginalen över tid och på medellång sikt uppnå en justerad EBITDA-marginal på mellan 15 och 18 procent.

Kapitalstruktur

  • Cherrys kapitalstruktur ska möjliggöra en hög grad av finansiell flexibilitet samt ge utrymme för förvärv. Bolagets målsättning är att soliditeten skall uppgå till lägst 30 procent.

Utdelningspolicy

  • Cherrys mål är att dela ut 50 procent eller mer av nettovinsten. Hänsyn ska dock tas till Bolagets finansiella ställning, kassaflöde, förvärvsmöjligheter och framtidsutsikter.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Holmgren, VD, +46 708-607 534, anders.holmgren@cherry.se

Carolina Haglund Strömlid, Head of Investor Relations & Communications, +46 708-807 173, carolina.stromlid@cherry.se 

 

Cherry i korthet 

Cherry är ett innovativt och snabbväxande spelföretag grundat 1963 vars övergripande strategi är att skapa aktievärde genom att äga och utveckla snabbväxande och lönsamma bolag inom spel och casino. Idag bedriver Cherry sin verksamhet genom fem diversifierade affärsområden, Nätspel via Cherry ComeOn! Prestationsbaserad Marknadsföring via Game Lounge, Spelteknologi via XCaliber, Spelutveckling via Yggdrasil Gaming och Restaurangcasino via Cherry Spelglädje. Bolagets målsättning är att växa organiskt och genom strategiska förvärv av snabbväxande företag. Cherry sysselsätter cirka 1 100 personer och har drygt 5 600 aktieägare. Bolagets B-aktie är listad på AktieTorget.

Ladda ner pressmeddelandet

Bilaga