Finansiell Kalender

Cherry tillämpar en tyst period på 30 dagar före publiceringen av sina delårsrapporter. Under denna period hålls inga möten med finansiell media, investerare eller analytiker.

Bokslutskommuniké, januari – december 2016, tisdagen den 21 februari 2017

Tyst period, 9 april – 10 maj 2017

Delårsrapport Q1, januari – mars 2017, onsdagen den 10 maj

Årsstämma, Stockholm, tisdagen 16 maj, 2017

Tyst period, 23 juli – 24 augusti 2017

Delårsrapport Q2, januari – juni 2017, torsdagen den 24 augusti 2017

Tyst period, 7 oktober – 8 november 2017

Delårsrapport Q3, januari – september 2017, onsdagen den 8 november 2017

Tyst period, 10 januari – 21 februari 2017

Bokslutskommuniké, januari – december 2017, onsdagen den 21 februari 2018