Förändringar i Cherry AB:s ledning

Förändringar i Cherry AB:s ledning
17 januari, 2017 Cherry

Styrelsen i Cherry AB och VD Fredrik Burvall har på grund av den senares familjesituation enats om att Burvall inte kan fortsätta i sin nuvarande roll, men kommer att kvarstå i bolaget fram till sommaren 2017.

Styrelsen har därför utsett Anders Holmgren till tillförordnad VD och koncernchef för tiden fram till att en ny permanent VD rekryterats. Anders är idag styrelseledamot i Cherry AB och en av grundarna till Betsson där han även verkade som CEO för Betsson Malta.

Avgående VD Fredrik Burvall har varit engagerad i Cherry under sammanlagt drygt 10 år som VD och CFO. Fredrik kommer fram till sommaren 2017 fortsätta arbeta inom Cherry och stödja bolaget. Bolaget har inlett en extern rekryteringsprocess för att tillsätta ny VD för koncernen.

”Fredrik Burvall har varit VD i Cherry under en sällsynt expansiv och framgångsrik period. Under de senaste två åren har bolaget omsättning ökat med 137 procent och bolaget har genomfört sju företagsförvärv. En period som krävt stora arbetsinsatser av ledningen och inte minst av Fredrik och jag är ytterst tacksam för det engagemang Fredrik lagt ner i ledningen av företaget.”, säger styrelseordförande Rolf Åkerlind.

”Jag ser fram emot att fortsätta utveckla Cherry som ett snabbväxande bolag, samt förvalta den starka position som Cherry har inom samtliga sina affärsområden.”, säger Anders Holmgren, nytillträdd tillförordnad VD.

”Jag är oerhört stolt över att ha bidragit till utvecklingen av bolaget som också lett till en omvärdering av Cherry som bolag. Cherry är idag väl positionerat inför framtiden med fem diversifierade affärsområden med starka ledningar. Jag vill tacka medarbetare och styrelse för den tid som varit och önskar fortsatt framgång för Cherry även om jag blir kvar ytterligare en tid inom Cherry.”, säger Fredrik Burvall.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Cherry AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 januari 2017, klockan 08.40 CET.

För ytterligare information, kontakta:

Rolf Åkerlind, Styrelseordförande Cherry AB (publ), Mobil 0708-836 190, email: rolf@akerlind.se eller

Anders Holmgren, tillförordnad VD och Koncernchef Cherry AB (publ), Mobil 0708-607 534, email; anders.holmgren@cherry.se


Cherry i korthet

Cherry är ett innovativt och snabbväxande spelföretag grundat 1963 vars övergripande strategi är att skapa aktievärde genom att äga och utveckla snabbväxande och lönsamma bolag inom spel och casino. Idag bedriver Cherry sin verksamhet genom fyra diversifierade affärsområden, Nätspel via Cherry iGaming, Prestationsbaserad Marknadsföring via Game Lounge, Spelutveckling via Yggdrasil Gaming och Restaurangcasino via Cherry Spelglädje. Bolagets målsättning är att växa organiskt och genom strategiska förvärv av snabbväxande företag. Cherry sysselsätter cirka 900 personer och har drygt 4 600 aktieägare. Bolagets B-aktie är listad på AktieTorget.  

Ladda ner pressmeddelandet