Hållbarhet

Hållbar utveckling

Inom Cherry arbetar vi med hållbarhet från två utgångspunkter. Den första är att vi ständigt försöker minska handlingar som har negativ inverkan på samhället och miljön, den andra är att vi försöker utöka genomförandet av handlingar som gynnar kunderna, medarbetarna, aktieägarna och samhället i stort. Vårt hållbarhetsarbete utförs med utgångspunkt i balansen mellan ekonomisk utveckling, miljöfrågor och socialt ansvarstagande i första hand nära kärnverksamheten. Vårt hållbarhetsarbete utförs också tillsammans med våra samarbetspartners.

Spelglädje är ledordet som genomsyrar hela Cherrykoncernens verksamhet och ordet kopplas också samman med begreppet ansvarsfullt spelande. För oss är ansvarfullt spelande en av nyckelfaktorerna för att kunna bygga långsiktiga och sunda kundrelationer. Att erbjuda en säker spelmiljö, både online och på krogen är en självklarhet för oss. Vi arbetar också kontinuerligt och proaktivt med att förbättra dels de verktyg vi erbjuder kunderna för att kunna begränsa sitt spelande, och dels hur vi kan effektivisera systemen för att på så sätt upptäcka förändringar i spelmönster tidigt. Utöver detta är vi medlemmar i Branchorganisationen för Onlinespel (BOS), som tagit fram flertalet oberoende studier kring spelproblematik och spelberoende. Vi följer ständigt forskningen på området för att kunna förbättra vår spelsäkerhet och våra verktyg kopplade till ansvarsfullt spelande.

Vi har också, via vår miljöpolicy, åtagit oss att ständig arbeta för att minska vår miljöpåverkan. Vi försöker minimera våra affärsresor och istället använda oss av dagens teknik och så långt det är möjligt hålla oss till telefon-, och videokonferenser. Vi är stolta över vårt jämställdhetsarbete, idag är vi nästan exakt lika många män och kvinnor som arbetar inom koncernen och vi följer varje år upp jämställdhetsplanen för att på ett lämpligt sätt uppmärksamma och kunna hantera skillnader uppkomna på grund av kön, etisk eller kulturell bakgrund, eller sexuell läggning.

Utöver hållbarhetsarbetet vi bedriver för att minska handlingar som kan ha negativ inverkan på samhället eller miljön nära kärnverksamheten, arbetar vi också med flertalet projekt och  som kan komma samhället i stort till nytta. I Sverige finns i dagsläget ingen möjlighet för privata spelbolag att sponsra svensk idrottsverksamhet. Sponsringen strider mot 38 § i lotterilagen i det fall bolaget kräver en motprestation. Viljan till socialt ansvarstagande kvarstår dock och Cherry har genom åren sponsrat utvalda projekt och idrottare. Vi har bland annat varit samarbetspartner till Special Olympics via varumärket EuroLotto.com och sponsrat flertalet individuella idrottare så som den framgångsrike rallyförararen Petter Solberg. Cherry skänker också varje år pengar till Bris.

Via varumärket Spilleautomater.com har Cherry startat den norska stiftelsen Folkeandelen. Spelare som registrerar sig som kund hos varumärket kan välja mellan över 1 500 klubbar, lag eller föreningar anslutna till stiftelsen som de vill sponsra, Cherry skänker då en del av de satsade pengarna från kunden till den valda organisationen. Vi på Cherry har stor respekt för det arbete som på frivillig bas läggs ner på föreningsarbete runt om i samhället och vill gärna vara med och bidra till detta.

Om du har några frågor eller synpunkter gällande vårt hållbarhetsarbete, vänligen kontakta oss på info@cherry.se