Split av Cherry AB (publ):s aktier

Split av Cherry AB (publ):s aktier
27 juni, 2017 Cherry

Vid årsstämman i Cherry AB (publ) den 16 maj 2017 beslutades att öka antalet aktier i bolaget genom att varje aktie, oavsett serie, delas upp i fem aktier av motsvarande serie (s.k. aktiesplit 1:5).

Styrelsen har beslutat att avstämningsdag för uppdelningen ska infalla den 3 juli 2017 och de nya aktierna förväntas registreras på aktieägarnas konton den 4 juli 2017.

Sista dag för handel med aktier före split är den 29 juni 2017 och första dag för handel med aktier efter split är den 30 juni 2017.

Till följd av spliten får Cherrys B-aktie som är noterad på AktieTorget ny ISIN-kod SE0010133256.

Spliten sker automatiskt via Euroclear Sweden AB och aktieägare behöver inte vidta några åtgärder. Spliten medför att antalet utestående aktier i Cherry ökar från 20 640 901 aktier till 103 204 505 aktier, varav antalet A-aktier ökar från 997 600 till 4 988 000 och antalet B-aktier ökar från 19 643 301 till 98 216 505.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Holmgren, VD, +46 708 607 534, anders.holmgren@cherry.se
Carolina Haglund Strömlid, Head of Investor Relations & Communications, +46 708 807 173, carolina.stromlid@cherry.se

Cherry i korthet 
Cherry är ett innovativt och snabbväxande spelföretag grundat 1963 vars övergripande strategi är att skapa aktievärde genom att äga och utveckla snabbväxande och lönsamma bolag inom spel och casino. Idag bedriver Cherry sin verksamhet genom fem diversifierade affärsområden, Nätspel via ComeOn! Prestationsbaserad Marknadsföring via Game Lounge, Spelteknologi via XCaliber, Spelutveckling via Yggdrasil Gaming och Highlight Games och Restaurangcasino via Cherry Spelglädje. Bolagets målsättning är att växa organiskt och genom strategiska förvärv av snabbväxande företag. Cherry sysselsätter cirka 1 100 personer och har drygt 6 000 aktieägare. Bolagets B-aktie är listad på AktieTorget.    

Ladda ner pressmeddelandet