Största ägarna

10 största ägarna per 30 juni 2017

Största aktieägare i Cherry AB är Prunus Avium Ltd, tidigare huvudägare i ComeOn. Cherry AB hade totalt 6 888 aktieägare per den 30 juni 2017. Antalet aktier anges efter genomförd aktieplit per den 3 juli 2017.