Anders Holmgren, VD och Koncernchef

Anders Holmgren, VD och Koncernchef

Anders Holmgren

Född 1973. VD sedan januari 2017, dessförinnan styrelseledamot sedan 2015.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: BSc. BA, International University of Monaco. Medgrundare av Betsson samt VD för Betsson Malta under åren 2000–2011. Dessförinnan erfarenhet som projektledare inom corporate finance.

Övriga pågående uppdrag/befattningar: Styrelseledamot och verkställande direktör i Cherry Casino Syd AB, Svenska Klubbspel AB och Playcherry PR & Media AB. Styrelseledamot i GameWin AB, Yggdrasil Holding Ltd, Yggdrasil Gaming Sweden AB samt FSport Aktiebolag.

Aktieinnehav: 351 000 B-aktier via närstående.