Anna Bergius, Styrelseledamot

Anna Bergius, Styrelseledamot

Anna Bergius

Född 1976. Styrelseledamot sedan 2014.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Masterexamen i företagsekonomi vid Stockholms universitet. Tidigare olika befattningar inom Betssonkoncernen.

Andra pågående uppdrag/befattningar: Chef för Blocket Jobb/Stepstone, Schibsted Classified Media AB. Styrelseledamot i Alabio AB och Lotstornet AB. Styrelsesuppleant i Martin Sopko Förvaltnings AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseledamot i Steve Perryman Holding AB (nu med firma Travel Agency Holding Sweden AB). Styrelsesuppleant i Bergius E-shop AB.

Aktieinnehav:

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.