Aron Egfors, VD Cherry Spelglädje AB

Aron Egfors, VD Cherry Spelglädje AB

Född: 1977

Bosatt: Borås

Anställd i koncernen sedan 2009

Aktieinnehav: 186 962 B-aktier, 5 000 teckningsoptioner. Inklusive innehav via närstående