Claes Ruthberg, Styrelseledamot

Claes Ruthberg, Styrelseledamot

Claes Ruthberg

Född 1954. Styrelseledamot sedan 2017.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Maskintekniklinjen, Chalmers Tekniska högskola. Verkställande direktör och koncernchef i eWork Scandinavia AB (nu med firma eWork Group AB) under åren 2001–2014.

Andra pågående uppdrag/befattningar: Styrelseledamot i Precio Fishbone AB, Sustainable Energy Solutions Sweden AB, Consensus Sverige AB, Avisio AB, Pangara AB, Ecru Consulting AB och SJR in Scandinavia AB. Styrelsesuppleant i Ruthberg o Partner AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseordförande i Swarmplanet AB och H.C. Advance Group AB. Styrelseledamot och verkställande direktör i eWork Group AB. Styrelseledamot i Bostadsrättsföreningen Slottsvägen 12 i Näsbypark.

Innehav av aktier i Cherry: 1 000 aktier av serie B.

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.