Gunnar Lind, Styrelseledamot

Gunnar Lind, Styrelseledamot

Gunnar Lind

Född 1958. Styrelseledamot sedan 2013.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Examen i transport och logistik. Universitetsstudier i ekonomi. Tidigare Chief Operating Officer, vice verkställande direktör samt verkställande direktör och koncernchef i Cherry åren 2004–2011.

Andra pågående uppdrag/befattningar: Styrelseordförande i Soundhailer AB, Sleepo AB, Mecomlabs Ltd och Explore Lofsdalen AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren:

Aktieinnehav: 140 720 aktier av serie B.

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.