Johan Moazed, Styrelseledamot

Johan Moazed, Styrelseledamot

Johan Moazed

Född 1964. Styrelseledamot sedan 2016.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Olika studier. Styrelseledamot under åren 2005–2007, styrelseledamot och verkställande direktör under åren 2007–2012 samt extern verkställande direktör under perioden juli 2012 – januari 2013 i Betting Promotion Sweden AB (nu med firma Baltic Gaming AB). Lång erfarenhet som konsult inom spelbranschen.

Andra pågående uppdrag/befattningar: Styrelseledamot i Yggdrasil Holding Ltd samt styrelsesuppleant i Yggdrasil Gaming Sweden AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseledamot och verkställande direktör respektive versktällande direktör i Betting Promotion Sweden AB (nu med firma Baltic Gaming AB). Styrelseledamot i Betting Promotion Technologies (BPT) AB.

Aktieinnehav: 5 000 aktier av serie B.

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.