Jörgen Olsson, Arbetstagarrepresentant och styrelseledamot

Jörgen Olsson, Arbetstagarrepresentant och styrelseledamot

Jörgen Olsson

Född 1976. Arbetstagarrepresentant sedan 2007.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Olika studier.

Andra pågående uppdrag/befattningar: –

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: –

Aktieinnehav: 1 300 aktier av serie B.

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare men inte i förhållande till bolaget och bolagsledningen.