Morten Klein, Ansvarig Affärsutveckling och Partnerskap

Morten Klein, Ansvarig Affärsutveckling och Partnerskap

Morten Klein

Född 1969. Styrelseledamot sedan 2011, styrelseordförande sedan 2017.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Marknadsekonom. Lång erfarenhet inom spelbranschen, bland annat som grundare av Automatgruppen. Verksam inom Cherrykoncernen sedan 2010.

Andra pågående uppdrag/befattningar: Styrelseordförande i Klein Group AS, Klein Boligeiendom AS, Klein Invest AS och Extra Optical AS. Styrelseordförande och verkställande direktör i Klein Eiendom AS, Mobile iGaming Group AS, Yes Games AS, Klein Boligeiendom 2 AS, Klein Boligeiendom 3 AS, Verticals AS och Klein Næringseiendom AS. Styrelseledamot i Toftesgate 30 Sameie.

Aktieinnehav: 100 000 aktier av serie A och 2 816 207 aktier av serie B.