Morten Klein, Styrelseordförande

Morten Klein, Styrelseordförande

Morten Klein

Född 1969. Styrelseledamot sedan 2011, styrelseordförande sedan 2017.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Marknadsekonom. Lång erfarenhet inom spelbranschen, bland annat som grundare av Automatgruppen. Verksam inom Cherrykoncernen sedan 2010.

Andra pågående uppdrag/befattningar: Styrelseordförande i Klein Group AS, Klein Boligeiendom AS, Klein Invest AS och Extra Optical AS. Styrelseordförande och verkställande direktör i Klein Eiendom AS, Mobile iGaming Group AS, Yes Games AS, Klein Boligeiendom 2 AS, Klein Boligeiendom 3 AS, Verticals AS och Klein Næringseiendom AS. Styrelseledamot i Toftesgate 30 Sameie.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: –

Aktieinnehav: 100 000 aktier av serie A och 2 816 207 aktier av serie B.

Oberoende: Beroende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Utöver sitt uppdrag som styrelsens ordförande har styrelsens ordförande ett särskilt ansvar för att som arbetande styrelseordförande i Bolaget bereda styrelsens beslut i ärenden relaterade till affärsutveckling och partnerskap. Styrelseordföranden har inte rätt att företräda Bolaget gentemot tredje parter eller någon rätt att fatta beslut inom ramen för verkställande direktörens löpande förvaltning. Styrelseordförandens arbetsuppgifter ska inte heller begränsa verkställande direktörens beslutanderätt inom ramen för den löpande förvaltningen.