Utvecklingsprojekt

Cherry AB har ett antal utvecklingsprojekt som bedrivs inom koncernen med målsättningen att skapa nya tjänster och produkter som stödjer Cherrys affärsidé, tillväxt- och utvecklingsstrategi. Fram till den dag produkten eller tjänsten är lanserad och etablerad tas kostnaden centralt inom koncernen och redovisas i segmentrapporteringen som ”Utvecklingsprojekt” för att skapa en tydlighet i vad koncernens olika affärsområden genererar.