Aktien

Per den 29 juni 2018 är det totala antalet aktier i Cherry AB (publ) 105 668 026 aktier, representerande totalt 150 560 026 röster, fördelat på 4 988 000 A-aktier och 100 680 026 B-aktier. Det totala registrerade aktiekapitalet i Cherry AB (publ) uppgår till 11 623 483 kronor. Bolaget innehar inga egna aktier.