Årsstämma 2018

Årsstämma i Cherry AB (publ) avhölls den 30 maj 2018, kl 10:00 i Stockholm.