Bolagsstyrning

Cherry AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag, vars B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm sedan oktober 2017. Bolagsstyrningen inom Cherry baseras på svensk lagstiftning, interna regler och riktlinjer, regelverket för emittenter på Nasdaq Stockholm samt Svensk kod för bolagsstyrning.

  Rapport
17 april, 2018 Cherry AB - Bolagsstyrningsrapport 2017
30 juni, 2017 Cherry AB - Bolagsstyrningsrapport 2016