Koncernen

Finansiell utveckling

  Q4  
Mkr 2018 2017 ∆%
Intäkter 904 608 49%
EBITDA 198 141 40%
EBITDA-marginal 22% 23%
EBIT 137 105 30%
2 017 2 018
Mkr Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Intäkter 541,4 535,8 567,3 607,4 680,7 753,0 898,5 904
EBITDA-marginal, % 15,3 17,3 19,8 23,3 28,2 21,9 28,7 21,9

Cherry i korthet

Affärsidé

Cherry ska skapa aktieägarvärde genom att äga och utveckla snabbväxande företag inom spel, underhållning och media.

Vision

Cherrys vision är att vara en förebild gällande entreprenörskap, ansvar och engagemang. Det innebär att Cherry ska erbjuda den bästa miljön för att utveckla lönsamma och snabbväxande projekt och bolag inom spel, underhållning och media.

Det här driver vår tillväxt

Cherry är ett ägarbolag som utvecklar och investerar i olika typer av bolag och tillgångar inom spel, media och underhållning. Vår ambition är att utveckla starka och strategiska partnerskap genom att behålla grundarna och företagsledarna som fortsatt aktiva i organisationen.

Framsynthet, innovation, nytänkande, organisk tillväxt och värdeskapande är ledord som styr de diversifierade affärsområdenas uppbyggnad och utveckling. Vi har en långsiktig investeringsmodell och stöttar affärsområdena medan de växer. Vi strävar efter att vara en marknadsledande aktör inom varje enskilt affärsområden som vi verkar inom, samtidigt som vi kontinuerligt letar efter och utforskar nya affärsmöjligheter.

Vår verksamhet

Cherry har bedrivit spel sedan 1963 och har utvecklats till att idag vara en koncern som investerar och förvaltar bolag inom hela värdekedjan för spelindustrin. Idag bedriver Cherry sin verksamhet genom fem diversifierade affärsområden, Online Gaming via ComeOn, Game Development via Yggdrasil Gaming och Highlight Games, Online Marketing via Game Lounge, Gaming Technology via XCaliber samt Restaurangcasino via Cherry Spelglädje.

Kärnvärden

Cherrys kärnvärden ska genomsyra all vår verksamhet:

  • Spelglädje. Den glädje och spänning vi erbjuder är basen för Cherrys verksamhet.
  • Ansvar. Cherry tar ansvar – för våra spelare, partners och medarbetare. Cherry har i över 50 år varit det säkra, pålitliga och etablerade alternativet.
  • Engagemang. I Cherry har vi en passion för spel, underhållning och media. Vi ger allt för att kunna erbjuda den bästa servicen och den högsta kvalitén.