Finansiell data

Nyckeltal
Kvartal
Nyckeltal Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2016 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2017 Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018
Intäkter, Mkr 177 192 214 519 541 536 567 607 681 753 899 904
Organisk tillväxt, % 19% 22% 37% 41% 44% 37% 30% 16% 25% 39% 46% 41
EBITDA, Mkr 26 15 31 103 83 93 112 141 192 165 258 198
EBITDA-marginal, % 14% 8% 14% 20% 15% 17% 20% 23,3 28% 22% 29% 22%
EBIT, Mkr 17 6 22 70 52 60 78 105 156 126 271 137
Rörelsemarginal (EBIT), % 10% 3% 10% 14% 10% 11% 14,0 17,3 23% 17% 30% 15%
Periodens resultat 6 3 22 63 21 3 42 20 89 91 188 120
Resultat per aktie före utspädning, kr 0,16 0,04 0,27 0,72 0,24 0,03 0,22 0,05 0,79 0,77 1,75 1,14