Finansiell kalender

Cherry tillämpar en tyst period på 30 dagar före publiceringen av sina delårsrapporter. Under denna period hålls inga möten med finansiell media, investerare eller analytiker.