Forskning och studier kring ansvarsfullt spelande och spelberoende

Forskning kring spelbeteende och spelberoende är ett relativt nytt område i Sverige vilket resulterar i att det fortfarande saknas mycket validerad kunskap kring hur spelberoende på ett effektivt sätt kan förebyggas och förhindras. Cherry följer löpande forskningen på området och arbetar kontinuerligt för att effektivisera de verktyg och funktioner vi tillhandahåller för att motverka spelproblematik. För att kunna fatta långsiktigt hållbara beslut i ett led för att motverka spelberoende är forskning och kunskap nyckelfaktorer.

Cherry är medlem i Branchföreningen för Onlinespel (BOS), vilka representerar de företag som har EU-licens för att få bedriva spel online och som verkar på den svenska marknaden. BOS har låtit ta fram flertalet oberoende studier gällande spelansvar och spelproblematik med anledning av den pågående utvecklingen av den svenska och europeiska spelmarknaden. Åsikter och opinionsbildande utspel presenteras som väldokumenterad fakta av intressenter med skilda utgångspunkter. Deras första studie slog bland annat hål på myten att framväxten av onlinespel har lett till ett ökat spelberoende hos den svenska befolkningen. Studien visar att andelen med spelproblem har legat konstant på samma nivå sedan 1999, innan framväxten av internet och därmed onlinespel, och motsvarar cirka två procent av den totala befolkningen över 16 år. Vidare slår studien hål på myten att det är möjligt att göra en riskbedömning av olika spelformer och typer av spel. Den befintliga forskningen på området är otillräcklig och kunskapen om kausalitet mellan spelform och spelberoende är inte möjligt att fastslå på vetenskaplig grund.

Via BOS är Cherry också medlem i European Gaming and Betting Association (EGBA), vilka också tagit fram flera olika oberoende studier som belyser olika aspekter kring ansvarsfullt spelande och spelproblematik. De har bland annat gjort en studie kring hur det tidigt ska gå att upptäcka spelproblematik. Slutsatsen från den studien är att det finns fler verktyg att använda via onlineföretagen än på fysiska spelplatser, bland annat kan spelarna begränsa hur mycket pengar de kan spela för online på olika sätt medan liknande möjligheter är svåra att verkställa gällande fysiska eller landbaserade spel.

Restaurangcasino är en spelform som bedrivs i form av förströelsekaraktär och risken för missbruk är lägre än de flesta spelformer då spelet övervakas av utbildad personal och har låga max insatser. Exempelvis är maxinsatsen idag 70 kr på Black Jack medans svenska statens egna casino, Casino Cosmopol har rätt att erbjuda insatser upp till 88 600.

Spelglädje är ledordet som genomsyrar hela Cherrys verksamhet, vilket inkluderar att aktivt och kontinuerligt förbättra våra verktyg för, och arbeta proaktivt med ansvarsfullt spelande och motverka spelproblematik hos våra kunder.

Skicka gärna förslag, frågor och synpunkter på hur vi kan förbättra vårt arbete kring dessa frågor, info@cherry.se.