Integritetspolicy

Syfte med policyn

Vi respekterar din integritet och rätt till personliga data. Cherry skyddar därför personlig data och samlar, processar och använder denna med hög nivå av säkerhet och i enlighet med gällande lag. Denna policy beskriver hur vi samlar in och använder personlig data.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats är:

  • Cherry AB (publ)
  • Stureplan 19, 111 45 Stockholm, Sverige
  • Org.nummer: 556225-3806

Definition av personuppgifter

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det gäller till exempel namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer och eventuell ytterligare data som personuppgiftsansvarig kan ha tillgång till.

Dataskydd

Cherry AB ska vid varje tillfälle vidta erforderliga åtgärder för att skydda personuppgifter. Säkerhetsfunktioner, inklusive brandväggar, säker inloggning och kontroll av behörighet, är på plats för att skydda personuppgifter.

Rätt till kontroll över dina personuppgifter

Enligt EU:s General Data Protection Regulation 2016/679 har du rätt att begära att se vilka uppgifter som vi har lagrat om dig samt rätt att få dessa korrigerade, blockerade eller borttagna. För att säkerställa att du får information om dina personliga uppgifter, vänligen skicka ett fysiskt brev till nedanstående adress:

  • Cherry AB (publ)
  • Att: Personuppgiftsansvarig
  • Stureplan 19, 111 45 Stockholm, Sverige

Vänligen bifoga en fotokopia av din legitimationshandling med den skriftliga begäran. För att säkerställ att vi svarar rätt person kommer vi endast att skicka handlingarna till personens folkbokföringsadress.

Insamling, hantering och användande av personuppgifter

Om du väljer att prenumerera på våra pressmeddelanden och/eller finansiella rapporter kommer du att bli tillfrågad om att lämna vissa personliga uppgifter, inklusive din epost-adress. Denna information lagras inte av Cherry utan vidarebefordras till Cision Sverige AB. När du väljer att avsluta din prenumeration kommer dina personuppgifter att raderas.

I de fall annan personlig data kommer att samlas in informerar vi om detta i denna integritetspolicy eller på respektive webbplats. Då beskriver vi syftet av vår användning av denna data och, om nödvändigt, kommer vi att tillfråga respektive person om tillstånd att lagra och hantera denna data. Dina personliga uppgifter kommer endast att vara tillgänglig eller överföras för att du ska erhålla de tjänster som du har givit ditt tillstånd till.

Hur och i vilket syfte använder vi din data?

Uppgifter som du uttryckligen och tydligen gett oss kommer att användas i det syfte vi angett. De kommer endast att användas för

  • Distribution av de pressmeddelanden och/eller finansiella rapporter eller annan information som vi måste distribuera till dig enligt svensk lag, Nasdaqs regelbok eller andra lagar

Vänligen notera att länkarna som tillhandahålls på vår karriärsida går till webbplatser med andra personuppgiftsansvariga inom Cherry-koncernen, som har sin separata integritetspolicy.

Leverantörer

Varje av Cherry AB anlitad leverantör som ska hantera personliga uppgifter på uppdrag av Cherry AB måste signera ett datahanteringsavtal (DPA) med Cherry AB som motpart. Enligt sådant avtal måste leverantören bekräfta att den ska efterleva Cherrys instruktioner samt gällande lagar om hur personuppgifter ska hanteras.

Cherry AB är skyldigt att hålla sina kunder/prenumeranter informerade om de leverantörer som är involverade i hanteringen av kundens/prenumerantens personliga uppgifter och kunden/prenumeranten har rätt att invända
mot leverantörens hantering.

Cherry AB anlitar följande leverantörer:

  • Cision Sverige AB – för distribution av pressmeddelanden och/eller finansiella rapporter.

Lagring av data och överföring av data

Cherry AB lagrar och hanterar data endast inom EU. Ingen personlig data förs över till någon tredje part utanför EU.

Data lagras endast hos ovan nämnd leverantör och vi lagrar ingen personlig data på någon av denna webbplats’ sidor

Vi använder kakor (”cookies) på våra webbplatser

Vi vill informera dig om att vi använder kakor på denna webbplats. En kaka (cookie) är en liten textfil som den webbplats du besöker sparar på din dator, ett tekniskt stöd som på olika sätt underlättar din användning av olika webbplatser du besöker.

Vi lagrar ingen personlig data i dessa kakor. Vi använder kakor som en del i Google Analytics-utvärdering, vilka gör det möjligt för oss att samla basal data om besökare samt få större förståelse hur du och andra besökare interagerar med vår webbplats. Även om du väljer att inte godkänna användandet av kakor kan du använda all information som är tillgänglig på vår webbplats. Att begränsa kakornas funktionalitet kan däremot leda till att upplevelsen av vissa funktioner hämmas.

Hur kakor kan undvikas

Som besökare kan du alltid radera kakor från din dator. De flesta moderna webbläsare stödjer så kallad ”Privatläge”, vilket betyder att programmet inte lagrar adresserna till de webbplatser du besök och inte heller lagrar några kakor. Se även ”Om cookies”.

Uppdatering

Denna policy ses löpande över och är föremål för en årlig uppdatering. Ansvarig för denna uppdatering är policyns ägare. I den situation det skulle uppstå flera incidenter kan det komma att genomföras ytterligare uppdateringar/revideringar.