Kommunikationspolicy

Cherry AB:s styrelse har antagit en kommunikationspolicy som syftar till att säkerställa att alla informationsskyldigheter följs på ett korrekt och fullständigt sätt.

Investor relations (IR) syftar till att skapa och upprätthålla en kunskap om Cherry bland viktiga intressentgrupper som investerare, analytiker och journalister och därigenom medverka till en korrekt värdering av bolagets aktie.

Vi träffar regelbundet analytiker och investerare, så kallade roadshows. Dessa möten är ofta i mindre grupper (one-to-ones) strax efter rapportsläpp, men vi gör också större presentationer av bolaget för privata och institutionella investerare.

I all koncernövergripande och finansiell kommunikation är VD och CFO de främsta talesmännen för Cherry.

Cherrys informationspolicy

Som ett noterat bolag följer Cherry de övergripande svenska redovisningskraven som gäller för börsnoterade bolag, vilka inkluderar Nasdaqs regelverk, svensk kod för bolagsstyrning samt övriga relevanta lagar, regelverk och standarder gällande värdepappersmarknader och finansiell rapportering.

Tyst period

Cherry iakttar en tyst period med början 30 dagar före offentliggörandet av respektive kvartalsrapport. Under denna period avstår bolagets representanter från att träffa finansiella medier, analytiker och investerare samt svara på frågor eller kommentera den finansiella utvecklingen.