Koncernledning

Gunnar Lind
Gunnar Lind
t.f VD och koncernchef

Född 1958. T.f. VD och koncernchef sedan 2018.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Examen i transport och logistik. Universitetsstudier i ekonomi. Styrelseordförande i Sleepo AB, Mecomlabs Ltd och Soundhailer AB.

Andra pågående uppdrag/befattningar: Styrelseordförande i Explore Lofsdalen AB.

Innehav av aktier i Cherry AB, inkluderar närstående (31 dec 2018): 653 600 aktier av serie B.