Koncernledning

Anders Holmgren
Anders Holmgren
VD och Koncernchef

Född 1973. VD sedan januari 2017, dessförinnan styrelseledamot sedan 2015.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: BSc. BA, International University of Monaco. Medgrundare av Betsson samt VD för Betsson Malta under åren 2000–2011. Dessförinnan erfarenhet som projektledare inom corporate finance.

Övriga pågående uppdrag/befattningar: Styrelseledamot och verkställande direktör i Cherry Casino Syd AB, Svenska Klubbspel AB och Playcherry PR & Media AB. Styrelseledamot i GameWin AB, Yggdrasil Holding Ltd, Yggdrasil Gaming Sweden AB samt FSport Aktiebolag.

Aktieinnehav i Cherry AB, inkluderar närstående (31 dec 2017): 1 755 000 aktier av serie B.

Christine Rankin
Christine Rankin
CFO

Född 1964. CFO sedan april 2017.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: BSc. BA, Stockholm universitet. Tidigare VP Finance för Serneke Group AB, Head of Corporate Control för Spotify Sweden AB samt partner inom PwC.
Andra pågående uppdrag/befattningar: Styrelseledamot i TechnoPolis OYJ.

Innehav av aktier i Cherry AB, inkluderar närstående (31 dec 2017): 850 aktier av serie B.

Anders Antonsson
Anders Antonsson
IR- och Kommunikationsansvarig

Född 1964. IR- och Kommunikationsansvarig sedan november 2017 (konsult).

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Fil kand, Lunds universitet 1988. Styrelseordförande i RHR Corporate Communication AB, styrelseledamot och verkställande direktör för circle360 communication AB. Tidigare IR-chef för Nordic Waterproofing Holding A/S respektive Serneke Group AB (publ).

Andra pågående uppdrag/befattningar: IR-ansvarig för Railcare Group AB.

Innehav av aktier i Cherry AB, inkluderar närstående (31 dec 2017): 0