Koncernledning

Gunnar Lind
Gunnar Lind
Styrelseledamot och tillförordnad VD

Född 1958. Styrelseledamot sedan 2013. Ordförande i revisionsutskottet och ledamot i ersättningsutskottet.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Examen i transport och logistik. Universitetsstudier i ekonomi. Tidigare Chief Operating Officer, vice verkställande direktör samt verkställande direktör och koncernchef i Cherry åren 2004–2011.

Andra pågående uppdrag/befattningar: Styrelseordförande i Explore Lofsdalen AB, Cherry Spelglädje AB och Lofsdalsspår Ekonomisk förening.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseordförande i Soundhailer AB.

Innehav av aktier i Cherry AB, inkluderar närstående: 653 600 aktier av serie B.

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagets större aktieägare. Beroende i förhållande till bolaget.

Christine Rankin
Christine Rankin
CFO

Född 1964. CFO sedan april 2017.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: BSc. BA, Stockholm universitet. Tidigare VP Finance för Serneke Group AB, Head of Corporate Control för Spotify Sweden AB samt partner inom PwC.
Andra pågående uppdrag/befattningar: Styrelseledamot i TechnoPolis OYJ.

Innehav av aktier i Cherry AB, inkluderar närstående (31 dec 2017): 850 aktier av serie B.

Anders Antonsson
Anders Antonsson
IR- och Kommunikationsansvarig

Född 1964. IR- och Kommunikationsansvarig sedan november 2017 (konsult).

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Fil kand, Lunds universitet 1988. Styrelseordförande i RHR Corporate Communication AB, styrelseledamot och verkställande direktör för circle360 communication AB. Tidigare IR-chef för Nordic Waterproofing Holding A/S respektive Serneke Group AB (publ).

Andra pågående uppdrag/befattningar: IR-ansvarig för Railcare Group AB.

Innehav av aktier i Cherry AB, inkluderar närstående (31 dec 2017): 0