Obligationslån

Cherry AB har emitterat ett obligationslån (ISIN SE0008321616) med förfall den 11 juli 2020.