Årsstämma 2017

Aktieägarna i Cherry AB (publ), org.nr 556210-9909, (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 16 maj 2017 kl. 10.00 i Advokatfirman Delphis lokaler, med adress Mäster Samuelsgatan 17, våning 7, Stockholm. Inpassering till stämman påbörjas kl. 09.30.

Extra bolagsstämma den 13 mars 2017

Aktieägarna i Cherry AB (publ), org.nr 556210-9909, (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 13 mars 2017 kl. 10.00 i Advokatfirman Delphis lokaler, med adress Mäster Samuelsgatan 17, våning 7, Stockholm. Inpassering till stämman påbörjas kl. 09.30.

Extra bolagsstämma den 10 juni 2016

Aktieägarna i Cherry AB, org.nr 556210-9909, (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 10 juni 2016 kl. 09.00 i Advokatfirman Delphis lokaler, med adress Mäster Samuelsgatan 17, våning 7, Stockholm. Inpassering till stämman påbörjas kl. 08.30.

Årsstämma 2016

Aktieägarna i Cherry AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 12 maj 2016 klockan 16:30 i Redeye AB:s lokaler, med adress Mäster Samuelsgatan 42 (Hötorgskrapa 4) våning 10, Stockholm.

Extra bolagsstämma 16 mars 2016

Aktieägarna i Cherry AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 16 mars 2016 klockan 16:30 i Setterwalls Advokatbyrås lokaler, med adress Sturegatan 10, Stockholm.

Årsstämma 2015

Aktieägarna i Cherry AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 12 maj 2015 klockan 16:30 i Redeye AB:s lokaler, med adress Mäster Samuelsgatan 42 (Hötorgskrapa 4) våning 10, Stockholm

Årsstämma 2014

Aktieägarna i Cherry AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 8 maj 2014 klockan 15.00 i restaurang Blekholmen med adress Blekholmsterrassen 15, 111 22 Stockholm.

Årsstämma 2013

Aktieägarna i Cherry AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 7 maj 2013 klockan 15.00 i restaurang Blekholmen med adress Blekholmsterrassen 15, 111 22 Stockholm.

Årsstämma 2012

Aktieägarna i Cherryföretagen AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 9 maj 2012 klockan 16.00 i bolagets lokaler med adress Södra Långgatan 23, 4 tr. i Solna

Extra bolagsstämma den 19 oktober 2011

Aktieägarna i Cherryföretagen AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 19 oktober 2011 klockan 15.00 i bolagets lokaler, Södra Långgatan 23, 4 tr. i Solna

Årsstämma 2011

Aktieägarna i Cherryföretagen AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 11 maj 2011 klockan 15.00 i bolagets lokaler med adress Södra Långgatan 23, 4 tr. i Solna