Valberedning 2018

Inför årsstämman 2018 i Cherry AB (publ) består valberedningen består av följande ledamöter: