Syftet med Cherrys investerarrelationer är att förmedla korrekt och punktlig information till finansmarknaden och andra intressenter för att säkerställa en rättvisande värdering av CHER B-aktie.

Cherrys mål är att kommunicera en rättvisande och väldefinierad bild och beskrivning av koncernen till finansmarknaden samt medier. På denna sektion kan du läsa mer om Cherrys affärsidé, CHER B-aktien och koncernens finansiella utveckling.

Bokslutskommuniké 2018

Cherry publicerade sin bokslutskommuniké 2018 onsdagen den 13 februari 2018.

Koncernen

Finansiell utveckling

  Q4  
Mkr 2018 2017 ∆%
Intäkter 904 608 49%
EBITDA 198 141 40%
EBITDA-marginal 22% 23%
EBIT 137 105 30%
2 017 2 018
Mkr Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Intäkter 541,4 535,8 567,3 607,4 680,7 753,0 898,5 904
EBITDA-marginal, % 15,3 17,3 19,8 23,3 28,2 21,9 28,7 21,9

En av Nordens största speloperatörer

ComeOn är en ledande aktör på den kraftigt växande marknaden för spel på nätet via mobil, surfplatta och mobil. ComeOns erbjudande inkluderar välkända varumärken, främst inom casino och sportsbetting.

Marknadsledande spelplattformar

XCaliber är koncernens nya affärsområde för B2B med gedigen teknisk kompetens och stor utvecklingspotential som skapar nya tillväxtströmmar för Cherry.

Prenumerera på pressmeddelanden och finansiella rapporter

Läs mer om hur vi skyddar dina personuppgifter.