Syftet med Cherrys investerarrelationer är att förmedla korrekt och punktlig information till finansmarknaden och andra intressenter för att säkerställa en rättvisande värdering av CHER B-aktie.

Cherrys mål är att kommunicera en rättvisande och väldefinierad bild och beskrivning av koncernen till finansmarknaden samt medier. På denna sektion kan du läsa mer om Cherrys affärsidé, CHER B-aktien och koncernens finansiella utveckling.

Kalendarium

Delårsrapporten för januari–juni 2018

Cherry publicerade sin delårsrapport för januari–juni 2018 torsdagen den 16 augusti 2018.

Koncernen

Finansiell utveckling

  Q2   jan-dec
Mkr 2018 2017 ∆% 2017
Intäkter 757 536 40% 2 251
EBITDA 165 93 78% 429
EBITDA-marginal 22% 17% 19%
EBIT 126 60 111% 295
2 017 2 018
Mkr Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
Intäkter 214 519,4 541,4 535,8 567,3 607,3 680,7 753,0
EBITDA-marginal, % 14,5 20,5 15,3 17,3 19,8 23,3 28,2 21,9

En av Nordens största speloperatörer

ComeOn är en ledande aktör på den kraftigt växande marknaden för spel på nätet via mobil, surfplatta och mobil. ComeOns erbjudande inkluderar välkända varumärken, främst inom casino och sportsbetting.

Marknadsledande spelplattformar

XCaliber är koncernens nya affärsområde för B2B med gedigen teknisk kompetens och stor utvecklingspotential som skapar nya tillväxtströmmar för Cherry.

Prenumerera på pressmeddelanden och finansiella rapporter

Läs mer om hur vi skyddar dina personuppgifter.