Maj 2018
April 2018

Rättelse av och nytt datum för årsstämma i Cherry AB (publ)

Cherry AB (publ), org.nr 556210-9909, (”Bolaget”) offentliggjorde den 9 april 2018 kallelse till årsstämma på onsdagen den 9 maj 2018. På grund av tekniskt fel har kallelsen inte offentliggjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Bolaget offentliggör därmed ny kallelse och senarelägger årsstämman till den 30 maj 2018 i enlighet med nedan.

Lahcene Merzoug utsedd till VD för Cherrys dotterbolag ComeOn

Styrelsen i speloperatören ComeOn Malta Ltd, ett dotterbolag till Cherry AB (publ) – STO: CHER-B.ST, har utsett Lahcene Merzoug till VD. Lahcene kommer senast i mitten av juli 2018 att efterträda Tomas Johansson, som varit tillförordnad VD sedan oktober 2017.   

Cherry publicerar årsredovisning för 2017

Cherry AB (publ) – STO: CHER-B.ST – publicerar sin årsredovisning för 2017. Dokumentet inkluderar även Cherrys hållbarhetsrapport och bolagsstyrningsrapport och finns från och med idag tillgängligt via koncernens webbplats, www.cherry.se under fliken Investerare samt som bilaga till detta pressmeddelande.

Obligationsinnehavarna har fastställt förslag om ändring av tidplan för omstrukturering

Cherry AB (publ) – STO: CHER-B.ST – offentliggjorde den 26 mars 2018 att bolaget instruerat Nordic Trustee att påbörja ett skriftligt förfarande i syfte att förlänga den tid som bolaget har på sig att genomföra ändring i den legala strukturen fram till den 30 september 2018. Innehavare av obligationer uppgående till ett nominellt belopp om cirka 148,5 MEUR, motsvarande cirka 82,5 procent av nominellt belopp, har godkänt förändringen i tidplanen.

Cherrys intäkter och resultat under första kvartalet 2018 högre än förväntat

Cherry AB (publ) – STO: CHER-B.ST – har gjort en preliminär sammanställning av koncernens utveckling under det första kvartalet 2018. Såväl intäkter som EBITDA-resultat har utvecklats starkt och bedöms uppgå till omkring 675 Mkr respektive 188 Mkr, att jämföra med 541 Mkr respektive 83 Mkr för motsvarande period föregående år. EBITDA-marginalen för kvartalet beräknas uppgå till 28 procent (15).    

Game Lounge förvärvar SEO-specialisten TodaysWeb

Affiliatebolaget Game Lounge, ett dotterbolag till Cherry AB (publ) – STO: CHER-B.ST – har tecknat avtal om att förvärva merparten av tillgångarna i TodaysWeb, ett internationellt internetföretag med expertis inom sökmotoroptimering (SEO). Köpeskillingen uppgår till 14 Mkr, vilken betalas genom tillgänglig kassa.    

Kallelse till årsstämma i Cherry AB (publ)

Aktieägarna i Cherry AB (publ), org.nr 556210-9909, (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 9 maj 2018 kl. 10:00 i Advokatfirman Delphis lokaler, Mäster Samuelsgatan 17, våning 7, Stockholm. Inpassering till stämman påbörjas kl. 09:30.
Mars 2018

Cherry uppdaterar finansiell information kring förvärvet av Game Lounge

Cherry AB (publ) – STO: CHER-B.ST – meddelade den 22 december 2017 att bolaget förvärvar majoriteten av utestående aktier i det ledande affiliatebolaget Game Lounge Ltd. Förvärvet avses att betalas genom en kombination av lika delar kontanter och nyemitterade aktier i Cherry AB (publ). Cherry kan nu meddela att köpeskillingen har fastställts till omkring 189,2 Mkr, varav omkring 94,6 Mkr avses betalas kontant.

Yggdrasil lanserar nytt partnerprogram, YGS Masters

Spelutvecklingsbolaget Yggdrasil Gaming, ett dotterbolag inom Cherry AB (publ) – STO: CHER-B.ST – öppnar upp sin plattform för innehåll utvecklat av ledande och oberoende spelstudior genom att lansera ett partnerprogram, YGS Masters. Via Yggdrasil Game Server (YGS) Masters bjuds oberoende spelstudior in till att utveckla casinospel på bolagets semiöppna plattform.
Februari 2018

Bokslutskommuniké 2017 för Cherry AB (publ)

Ett år med god tillväxt och investeringar i innovation. FJÄRDE KVARTALET 2017 • Koncernens intäkter ökade med 17% och uppgick till 607 Mkr (519), varav den organiska tillväxten uppgick till 16% (41). • Lönsamheten förbättrades och EBITDA ökade med 37% till 141 Mkr (103) och EBITDA-marginalen uppgick till 23,3% (20,5). • Periodens resultat uppgick till 18 Mkr (68). 

Yggdrasils spelutbud lanseras på spanska marknaden tillsammans med GVC

Spelutvecklingsbolaget Yggdrasil Gaming, ett dotterbolag inom Cherry AB (publ) – STO: CHER-B.ST – tar sikte på den spanska spelmarknaden efter att ha tecknat avtal med sin befintliga partner GVC. GVC blir den första operatören att erbjuda Yggdrasils speltitlar och bedömningen är att från och med andra kvartalet 2018 kunna tillhandahålla spelen i enlighet med de spanska regelverken. 
Januari 2018

Game Lounge förvärvar Slottracker.com – en sajt som ger mer kontroll till spelaren

Affiliatebolaget Game Lounge, ett dotterbolag till Cherry AB (publ) – STO: CHER-B.ST – har förvärvat sajten Slottracker.com och dess unika lösning för att ge alla casinospelare bättre översikt och kontroll över sitt spelande. Säljare är det amerikanska bolaget Innovative Game Solutions Partnership och dess två grundare, Thomas Starkie och Brett Lawson. Köpeskillingen uppgår till 1 miljon euro, varav 200 000 euro ska erläggas 12 månader efter förvärvet. Därtill utgår en tilläggsköpeskilling om 300 000 euro om säljarna uppnår vissa mål under en två-årsperiod. 

Yggdrasil förnyar upplevelsen av klassiska bordsspel

Spelutvecklingsbolaget Yggdrasil Gaming, ett dotterbolag inom Cherry AB (publ) – STO: CHER-B.ST – lanserar under första kvartalet 2018 högteknologiska versioner av bordsspel som Blackjack, Roulette och Baccarat. Spelaren erbjuds en virtuell 3D-miljö och kan interagera med en digital croupier och få en förstärkt upplevelse av de klassiska spelen.   

Cherry bekräftar prognosen för helåret 2017

Cherry AB (publ) – STO: CHER-B.ST – deltar idag i ett större investerarseminarium i Köpenhamn. Inför mötet med kapitalmarknaden har bolaget gjort en preliminär bedömning av Cherry-koncernens intäkter och EBITDA-resultat för helåret 2017 och bekräftar tidigare given prognos, att intäkterna kommer att uppgå till omkring 2 200 Mkr samt EBITDA-resultatet till omkring 400 Mkr.