Cherry ska äga och utveckla snabbväxande och lönsamma företag inom spel, media och underhållning. Vår ambition är att utveckla starka och strategiska partnerskap genom att behålla grundarna och företagsledarna som fortsatt aktiva i organisationen.

Framsynthet, innovation, nytänkande, organisk tillväxt och värdeskapande är ledord som styr de diversifierade affärsområdenas uppbyggnad och utveckling. Vi har en långsiktig investeringsmodell och stöttar affärsområdena medan de växer. Vi strävar efter att vara en marknadsledande aktör inom varje enskilt affärsområden som vi verkar inom, samtidigt som vi kontinuerligt letar efter och utforskar nya affärsmöjligheter.

Koncernen

Finansiell utveckling

  Q4  
Mkr 2018 2017 ∆%
Intäkter 904 608 49%
EBITDA 198 141 40%
EBITDA-marginal 22% 23%
EBIT 137 105 30%
2 017 2 018
Mkr Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Intäkter 541,4 535,8 567,3 607,4 680,7 753,0 898,5 904
EBITDA-marginal, % 15,3 17,3 19,8 23,3 28,2 21,9 28,7 21,9

En av Nordens största speloperatörer

ComeOn är en ledande aktör på den kraftigt växande marknaden för spel på nätet via mobil, surfplatta och mobil. ComeOns erbjudande inkluderar välkända varumärken, främst inom casino och sportsbetting.

Marknadsledande spelplattformar

XCaliber är koncernens nya affärsområde för B2B med gedigen teknisk kompetens och stor utvecklingspotential som skapar nya tillväxtströmmar för Cherry.