Största ägarna

10 största ägarna per 30 juni 2018.

Namn A-aktier B-aktier Andel av aktiekapital, % Antal röster
Prunus Avium Ltd 0 25 903 835 24,5% 17,2%
Klein Group AS 500 000 14 431 035 14,1% 12,9%
Familjen Hamberg 1 478 105 2 139 665 3,4% 11,2%
Familjen Kling 1 478 105 1 877 600 3,2% 11,1%
Familjen Lundström 522 000 722 625 1,2% 3,9%
Handelsbanken Luxembourg 280 495 2 603 130 2,7% 3,6%
Familjen Lindwall 448 805 807 050 1,2% 3,5%
Försäkringsaktiebolaget Avanza 0 5 240 940 5,0% 3,5%
Credit Agricole Indoseuz Luxembourg 280 490 1 903 480 2,1% 3,1%
Björn Grene 0 3 750 000 3,5% 2,5%
10 största ägarna 4 988 000 59 379 360 60,9% 72,6%
Övriga - 41 300 666 39,1% 27,4%
Totalt 4 988 000 100 680 026 100,0% 100,0%

Största aktieägare i Cherry AB är Prunus Avium Ltd, tidigare huvudägare i ComeOn.

Cherry AB hade 9 258 (6 888) aktieägare per den 30 juni 2018.

Antalet aktier anges efter genomförd aktieplitt per den 3 juli 2017.