Största ägarna

Vänligen notera att European Entertainment Intressenter BidCo AB kontrollerar cirka 98,2 procent av aktierna i Cherry AB (publ) efter utgången av den slutliga acceptfristen av det rekommenderade offentliga erbjudandet till aktieägarna i Cherry AB.

10 största ägarna per 31 december 2018

Namn A-aktier B-aktier Andel av aktiekapital, % Antal röster
Prunus Avium Ltd 0 25 903 835 24,5% 17,2%
Klein Group AS 500 000 14 431 035 14,1% 12,9%
Familjen Hamberg 1 478 105 2 139 665 3,4% 11,2%
Familjen Kling* 1 478 105 1 877 600 3,2% 11,1%
Familjen Lundström 522 000 571 510 1,0% 3,8%
Handelsbanken Luxembourg 280 495 2 603 130 2,7% 3,6%
Familjen Lindwall 448 805 807 050 1,2% 3,5%
Credit Agricole Indosuez Luxembourg 280 490 1 803 480 2,0% 3,1%
Försäkringsaktiebolaget Avanza 0 4 426 376 4,2% 2,9%
Björn Grene 0 3 750 000 3,5% 2,5%
10 största ägarna 4 988 000 58 313 681 59,9% 71,9%
Övriga - 42 366 345 40,1% 28,1%
Totalt 4 988 000 100 680 026 100,0% 100,0%

Största aktieägare i Cherry AB är Prunus Avium Ltd, tidigare huvudägare i ComeOn.

Cherry AB hade 9 322 (6 839) aktieägare per den 30 september 2018.

Antalet aktier anges efter genomförd aktieplitt per den 3 juli 2017.

* Ingen enskild individ innehar aktier överstigande 10 procent av rösterna.