Största ägarna

10 största ägarna per 31 mars 2018.

Namn A-aktier B-aktier Andel av aktiekapital, % Antal röster
Prunus Avium Ltd 0 25 903 835 25,0% 17,4%
Klein Group 500 000 14 431 035 14,0% 13,1%
Familjen Hamberg 1 478 105 2 139 665 3,5% 11,4%
Familjen Kling 1 478 105 1 864 275 3,2% 11,2%
Familjen Lundström 522 000 722 625 1,6% 4,0%
Handelsbanken Luxembourg 280 495 2 597 280 2,8% 3,6%
Familjen Lindwall 448 805 807 500 1,2% 3,6%
Försäkringsaktiebolaget Avanza 0 4 958 123 4,8% 3,3%
Credit Agricole Indosuez Luxembourg 280 490 1 948 480 2,2% 3,2%
Björn Grene 0 3 800 000 3,7% 2,6%
10 största ägarna 4 988 000 59 172 363 61,8% 73,3%
Övriga - 39 654 142 38,2% 26,7%
Totalt 4 988 000 98 826 505 100,0% 100,0%

Största aktieägare i Cherry AB är Prunus Avium Ltd, tidigare huvudägare i ComeOn.

Cherry AB hade 6 540 (5 541) aktieägare per den 31 mars 2018.

Antalet aktier anges efter genomförd aktieplitt per den 3 juli 2017.