Styrelse

Morten Klein
Morten Klein
Styrelseordförande

Född 1969. Styrelseledamot sedan 2011, styrelseordförande sedan 2017.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Marknadsekonom. Lång erfarenhet inom spelbranschen, bland annat som grundare av AutomatGruppen. Verksam inom Cherry-koncernen sedan 2010.

Andra pågående uppdrag/befattningar: Styrelseordförande i Klein Group AS, Klein Boligeiendom AS, Klein Invest AS och Extra Optical AS. Styrelseordförande och verkställande direktör i Klein Eiendom AS, Mobile iGaming Group AS och Yes Games AS.

Innehav av aktier i Cherry AB, inkluderar närstående (27 mars 2019): 500 000 aktier av serie A och 16 131 035 aktier av serie B.

Oberoende: Beroende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Utöver sitt uppdrag som styrelsens ordförande har Morten Klein ett särskilt ansvar för att som arbetande styrelseordförande i Bolaget bereda styrelsens beslut i ärenden relaterade till affärsutveckling och partnerskap. Styrelseordföranden har inte rätt att företräda Bolaget gentemot tredje parter eller någon rätt att fatta beslut inom ramen för verkställande direktörens löpande förvaltning. Styrelseordförandens arbetsuppgifter ska inte heller begränsa verkställande direktörens beslutanderätt inom ramen för den löpande förvaltningen.

Mikael Lövgren
Mikael Lövgren
Styrelseledamot

Född 1961. Styrelseledamot sedan 2019.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Mikael Lövgren är Senior Partner i Bridgepoint och styrelseordförande i dess nordiska verksamheter. Han började i Bridgepoint år 2006. Tidigare uppdrag innefattar tjugo år i The Boston Consulting Group, som grundare och chef för dess nordiska verksamhet. Mikael Lövgren har även arbetat två år för TV4, en ledande nordisk mediakoncern.

Andra pågående uppdrag/befattningar: AB Svensk Filmindustri, Stronghold Invest AB (publ), Newsec AB och Ellen AB.

Innehav av aktier i Cherry AB, inkluderar närstående (29 mars 2019): 0 aktier.

Oberoende: Beroende i förhållande till bolaget och bolagets större aktieägare.

Mika Herold
Mika Herold
Styrelseledamot

Född 1976. Styrelseledamot sedan 2019.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Mika Herold har en examen från London School of Economics and an MBA from the Hanken, Helsingfors. Mika Herold började sin anställning i Bridgepoint 2003 och är idag Partner. Tidigare uppdrag innefattar anställning vid Dresdner Kleinwort Wasserstein, investment banking division.

Andra pågående uppdrag/befattningar: Evac Oy och A-Katsastus Oy.

Innehav i aktier Cherry AB, inkluderar närstående (27 mars 2019): 0 aktier .

Oberoende: Beroende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Christopher Bley
Christopher Bley
Styrelseledamot

Född 1981. Styrelseledamot 2019.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilekonom från Stockholm Universitet. Christopher började sin anställning i Bridgepoint 2007 och är dag Director. Tidigare uppdrag innefattar anställning vid UBS, investment banking division.

Andra pågående uppdrag/befattningarDiaverum AB och Evac Oy.

Innehav av aktier i Cherry AB, inkluderar närstående (27 mars 2019): 0 aktier.

Oberoende: Beroende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Jörgen Olsson
Jörgen Olsson
Arbetstagarrepresentant och styrelseledamot

Född 1976. Arbetstagarrepresentant sedan 2007.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Olika studier.

Andra pågående uppdrag/befattningarStyrelseledamot i Cherry Spelglädje AB och anställd i Cherry Spelglädje AB.

Innehav av aktier i Cherry AB, inkluderar närstående (31 dec 2018): 6 500 aktier av serie B.

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare men inte i förhållande till bolaget och bolagsledningen.