Styrelse

Morten Klein
Morten Klein
Styrelseordförande

Född 1969. Styrelseledamot sedan 2011, styrelseordförande sedan 2017.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Marknadsekonom. Lång erfarenhet inom spelbranschen, bland annat som grundare av AutomatGruppen. Verksam inom Cherry-koncernen sedan 2010.

Andra pågående uppdrag/befattningar: Styrelseordförande i Klein Group AS, Klein Boligeiendom AS, Klein Invest AS och Extra Optical AS. Styrelseordförande och verkställande direktör i Klein Eiendom AS, Mobile iGaming Group AS och Yes Games AS.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: –

Innehav av aktier i Cherry AB, inkluderar närstående (31 dec 2017): 500 000 aktier av serie A och 14 581 035 aktier av serie B.

Oberoende: Beroende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Utöver sitt uppdrag som styrelsens ordförande har Morten Klein ett särskilt ansvar för att som arbetande styrelseordförande i Bolaget bereda styrelsens beslut i ärenden relaterade till affärsutveckling och partnerskap. Styrelseordföranden har inte rätt att företräda Bolaget gentemot tredje parter eller någon rätt att fatta beslut inom ramen för verkställande direktörens löpande förvaltning. Styrelseordförandens arbetsuppgifter ska inte heller begränsa verkställande direktörens beslutanderätt inom ramen för den löpande förvaltningen.

Gunnar Lind
Gunnar Lind
Styrelseledamot och tillförordnad VD

Född 1958. Styrelseledamot sedan 2013. Ordförande i revisionsutskottet och ledamot i ersättningsutskottet.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Examen i transport och logistik. Universitetsstudier i ekonomi. Tidigare Chief Operating Officer, vice verkställande direktör samt verkställande direktör och koncernchef i Cherry åren 2004–2011.

Andra pågående uppdrag/befattningar: Styrelseordförande i Explore Lofsdalen AB, Cherry Spelglädje AB och Lofsdalsspår Ekonomisk förening.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseordförande i Soundhailer AB.

Innehav av aktier i Cherry AB, inkluderar närstående: 653 600 aktier av serie B.

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagets större aktieägare. Beroende i förhållande till bolaget.

Johan Moazed
Johan Moazed
Styrelseledamot

Född 1964. Styrelseledamot sedan 2016. Ledamot i revisionsutskottet.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Olika studier. Styrelseledamot under åren 2005–2007, styrelseledamot och verkställande direktör under åren 2007–2012 samt extern verkställande direktör under perioden juli 2012 – januari 2013 i Betting Promotion Sweden AB (nu med firma Baltic Gaming AB). Lång erfarenhet som konsult inom spelbranschen.

Andra pågående uppdrag/befattningar: Styrelseledamot i Yggdrasil Gaming Sweden AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseledamot och verkställande direktör respektive versktällande direktör i Betting Promotion Sweden AB. Styrelseledamot i Betting Promotion Technologies (BPT) AB.

Innehav i aktier Cherry AB, inkluderar närstående (31 dec 2017): 25 000 aktier av serie B.

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Rolf Åkerlind
Rolf Åkerlind
Styrelseledamot

Född 1943. Styrelseledamot sedan 2018.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Politicies magister, inriktning företagsekonomi. Rolf har lång erfarenhet av operativa befattningar inom såväl börsnoterade som ägarledda bolag och har ett särskilt fokus på spelbolag.

Andra pågående uppdrag/befattningarStyrelseordförande och VD i Aldesco AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseordförande i Cherry AB, Fasadgruppen Sverige AB och Stark Fasad AB.

Innehav av aktier i Cherry AB, inkluderar närstående (21 nov 2018): 720 000 aktier av serie B.

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Jörgen Olsson
Jörgen Olsson
Arbetstagarrepresentant och styrelseledamot

Född 1976. Arbetstagarrepresentant sedan 2007.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Olika studier.

Andra pågående uppdrag/befattningarStyrelseledamot i Cherry Spelglädje AB och anställd i Cherry Spelglädje AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: –

Innehav av aktier i Cherry AB, inkluderar närstående (31 dec 2017): 5 000 aktier av serie B.

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare men inte i förhållande till bolaget och bolagsledningen.