Valberedning 2018

Inför årsstämman 2018 i Cherry AB (publ) består valberedningen består av följande ledamöter:

  • Jeremy Xuereb, utsedd av Prunus Avium Ltd
  • Pontus Lindvall, utsedd av Per Hamberg
  • Rolf Åkerlind, utsedd av Lars Kling
  • Morten Klein, styrelseordförande i Cherry AB

Tillsammans representerar de tre ägarrepresentanterna i valberedningen cirka 40 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget. Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som företräder den röstmässigt störste aktieägaren, såvida valberedningens ledamöter inte enas om annat. Styrelseledamot ska dock inte vara valberedningens ordförande. Bolagets styrelseordförande har valt att avstå sin rösträtt i valberedningen.

Aktieägare som vill kontakta valberedningen gör detta lämpligen med e-mail till ebba.ahlgren@cherry.se eller med brev till Cherry AB, Valberedningen, Stureplan 19, 111 45 Stockholm.